ROB-DIM sp. z o.o.

Spółka ROB-DIM sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420891
 • REGON – 146127167
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-16

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-08

Dane adresowe firmy ROB-DIM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Garwolińska 14 67

Miejscowość – 04-348 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.25041
Długość geogr. – 21.09387

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

PARATI sp. z o.o.

Spółka PARATI sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420578
 • REGON – 221667003
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy PARATI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Zeusa 81 25

Miejscowość – 80-299 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.423801
Długość geogr. – 18.4582

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

TOPLAPTOPY sp. z o.o.

Spółka TOPLAPTOPY sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420759
 • REGON – 200698069
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy TOPLAPTOPY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Elizy Orzeszkowej 18 3

Miejscowość – 15-083 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.125879
Długość geogr. – 23.17634

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

Dane wpisane do KRS

RAC GROUP sp. z o.o.

Spółka RAC GROUP sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420238
 • REGON – 302107891
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy RAC GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Sienkiewicza 22 104

Miejscowość – 60-818 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.419371
Długość geogr. – 16.90302

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 3 – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

SM ENERGIA sp. z o.o.

Spółka SM ENERGIA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420600
 • REGON – 221657460
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy SM ENERGIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Brylantowa 9

Miejscowość – 80-180 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.295404
Długość geogr. – 18.59171

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

FARMALOG sp. z o.o.

Spółka FARMALOG sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420913
 • REGON – 122569719
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy FARMALOG sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Przemysłowa 12

Miejscowość – 30-701 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.050579
Długość geogr. – 19.964569

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

PKD 3 – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Dane wpisane do KRS

PERSONALITY sp. z o.o.

Spółka PERSONALITY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420639
 • REGON – 146146495
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy PERSONALITY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Słomińskiego 17 9

Miejscowość – 00-195 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.258091
Długość geogr. – 20.99708

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 2 – 63.12.Z Działalność portali internetowych

PKD 3 – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Dane wpisane do KRS

UBIERAMY POLSKA sp. z o.o.

Spółka UBIERAMY POLSKA sp. z o.o. / siedziba Łapy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420941
 • REGON – 200699117
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy UBIERAMY POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łapy

Ulica – Handlowa 4

Miejscowość – 18-100 Łapy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.007839
Długość geogr. – 22.860649

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS